Studio Design гр. София, жк. Белите Брези, бл.13 За изготвяне на конкретна оферта за продуктите ни, направете запитване на e-mail: info@studiodesign.bg sales@studiodesign.bg Значка с диаметър 25 mm.       2 лв.                  0.70 лв. Значка с диаметър 32 mm.       2 лв.                  0.80 лв. Значка с диаметър 37 mm.       2 лв.                  0.90 лв. Значка с диаметър 44 mm.       2 лв.                  1.00 лв. Значка с диаметър 50 mm.       2 лв.                  1.10 лв. Значка с диаметър 56 mm.       2 лв.                  1.20 лв. РАЗМЕР ЦЕНА ДО 50 бр. ЦЕНА НАД 50 бр. Посочените са валидни за поръчки от 50 до 1000 бр. - еднакви значки. За поръчки под 50 бр. с еднакви или различни изображения са валидни цените в графа "до 50 бр." Срок за изработка до пет работни дни. ЗНАЧКИ